REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Nowowiejski Bags

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1
Sprzedawcą nabywanych przez Państwa towarów oraz podmiotem prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.bags.nowowiejski.com jest NOWOWIEJSKI, z siedzibą przy al. Niepodległości 31/39, 02-653 Warszawa, NIP: 521-13-13-448, Regon: 386732675.

1.2
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest NOWOWIEJSKI, z siedzibą al. Niepodległości 31/39, 02-653 Warszawa, NIP: 521-13-13-448, Regon: 386732675. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1
Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.2
W sklepie internetowym zakupów można dokonywać na:

2.2.1 produkty pokazane w poszczególnych kategoriach
Podstawą do złożenia zamówienia jest zarejestrowanie się. Wybór przedmiotu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”, widocznego przy opisie bądź zdjęciu każdego z produktów. Podana przy danym produkcie cena jest ceną brutto. Do koszyka można dodać dowolną ilość produktów. Przed zakończeniem zakupów należy wybrać sposób dostawy oraz formę platności a następnie podać dane adresowe niezbędne do zrealizowania zamówienia. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji zostanie wysłana wiadomość, zawierająca podsumowanie zamówienia oraz link, którego kliknięcie oznacza ostateczną akceptację dokonanych zakupów.

2.2.2 produkty na zamówienie
Istnieje możliwość zamówienia produktu, który będzie wykonany według wytycznych klienta. Dotyczy to wszystkich rodzajów produktów dostępnych w naszym sklepie. Aby złożyć zapytanie o warunki zamówienia takiego produktu należy skorzystać z formularza kontaktowego. Koniecznie należy podać swój adres e-mail! Po otrzymaniu zapytania, ofertę na wykonanie pożądanego produktu prześlemy drogą mailową w przeciągu 24 godzin. Ceny produktów na zamówienie zwyczajowo nie różnią się od cen produktów dostępnych w bezpośredniej sprzedaży. Możliwa jest jednak sytuacja, że stopień trudności zamówienia sprawi, że cena ulegnie zmianie. O fakcie takim informujemy w ofercie, którą klient może zaakceptować i potwierdzić zamówienie bądź odrzucić.
W momencie akceptacji wyceny oraz formy produktu, wymagamy wpłaty zaliczki w wyskości 50% całego zamówienia.

2.3
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień:
– złożonych na nieprawidłowo (niekompletnie) wypełnionym formularzu,
– po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia,
– składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

2.4
Zastrzegamy możliwość odchyleń kolorystycznych zamówionych produktów względem zdjęć będących prezentacją produktu w sklepie internetowym. Odchylenia te wynikają z różnych ustawień monitorów – m.in. nasycenia, kontrastu itp.

3 SPOSÓB I CZAS DOSTAWY

3.1
Oferujemy dostawę w postaci przesyłki pocztowej, kurierskiej oraz odbioru w paczkomacie. Koszty wysyłki uzależnione są od wagi i gabarytów zamówionego przedmiotu i podane są zawsze w podsumowaniu zamówienia. Istnieje także możliwość
odbioru osobistego.

3.2
Czas realizacji zamówienia liczy się od chwili otrzymania przez nas płatności za zakupiony produkt i uzależniony jest od rodzaju zamawianego asortymentu.
Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko
utraty lub uszkodzenia. Osobisty odbiór zakupionego towaru jest możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu terminu drogą mailową bądź telefoniczną.

4 PŁATNOŚCI

W trakcie składania zamówienia klient ma możliwość wyboru sposobu płatności.
Oferujemy następujące opcje:
– przelew na konto
– przesyłka pobraniową
– płatności internetowe
– płatność gotówką przy odbiorze osobistym

Wszystkie zlecenia – za wyjątkiem przesyłki pobraniowej i płatności przy odbiorze osobistym trafiają do realizacji po otrzymaniu przez nas płatności za zakupione towary. Do wartości zamówienia doliczane są koszty wysyłki, które pokrywa zamawiający.

5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 5.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą elektroniczną bądź pisemnie na adres NOWOWIEJSKI, al. Niepodległości 31/39, 02-653 Warszawa.

5.2
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności pomijając koszty przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.3 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.5 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
5.6.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
5.6.2 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6 REKLAMACJE

6.1 Zgodnie z prawem konsumenckim towary sprzedawane drogą elektroniczną objęte są 2-letnią rękojmią.
6.2 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient ma prawo skorzystać z uprawnień w ramach rękojmi i złożyć odpowiednią reklamację w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
6.3 W takim przypadku Klient powinien odesłać towar zwykłą paczką pocztową za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, na adres sklepu: Lokal44, Puławska 38, 02-512 Warszawa.
6.4 Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania tutaj.

6.5 Reklamacji zamówienia można dokonać również bezpośrednio w sklepie stacjonarnym w Warszawie LOKAL44 ul. Puławska 38 (z wyłączeniem niedziel).
6.6 Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

INFORMACJE DODATKOWE

Nie realizujemy zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzegamy sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu.

Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

nr konta: 71187010452078106565080001

Zawartość Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością NOWOWIEJSKI Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą NOWOWIEJSKI